Publikációk - Dr. Berczik Krisztina

Publikációs lista

Előadások

 • Berczik K. (2023): Árnyék és sémamódok. A jungi árnyék koncepciójának újragondolása a sématerápia szemszögéből. Előadás a Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület “Árnyaink barlangvilága” c. konferenciáján, Budapest
 • Berczik K. (2022): Átmenet a versenysportból a civil karrier felé. Előadás a Magyar Sporttudományi Társaság “Eltérő élethelyzetek a sportpályafutás során” c. konferenciáján, Budapest
 • Berczik K. (2020): Sérülés és gyógyulás a kapcsolatokban – A traumák értelmezésének és feldolgozásának szempontjai Jung lélektanában és napjaink traumaelméleteiben. Előadás a Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai EgyesületIndividuáció, a szelf és a másik. Koronkai Bertalan emlékkonferencia” c. konferenciáján, Budapest
 • Berczik K. – Király O. – Magi A. – Eisinger A. – Farkas J. – Kun B. – Menczel Zs. – Urbán R. – Szabó A. – Demetrovics Zs. (2016): A testedzésfüggőség és az evészavarok előfordulásának felmérése, összefüggéseik elemzése, valamint az elsődleges testedzésfüggőség mint önálló pszichológiai zavar meglétének vizsgálata testedző mintán. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Budapest
 • Berczik K. (2015): Kognitív módszerek a felkészítésben. Paralimpiai Felkészítő Edzők II. Konferenciája, Magyar Edzők Társasága, Budapest
 • Berczik K. (2014): Kognitív módszerek a felkészítésben. Siker és Kudarc Konferencia, Magyar Edzők Társasága, Budapest
 • Kurimay T. – Urbán R. – Berczik K. – Kun B. – Paksi B. – Szabó A. – Griffiths M.D. – Demetrovics Zs. (2013): Hol a határ? Rekreációs sport vagy testedzésfüggőség? Előadás a Magyar Pszichiátriai Társaság 18. vándorgyűlésén. „A határtalan elme korlátai”, Győr
 • Kurimay, T. – Griffiths, M. D. – Berczik, K. – Demetrovics, Zs. (2013):  Exercise addiction: The dark side of sports and exercise. 166th Annual Meeting, American Psychiatric Association, San Francisco, Amerikai Egyesült Államok
 • Demetrovics Zs. – Mónok K. – Berczik K. – Urbán R. – Szabó A. – Griffiths, M. D. – Farkas J. – Magi A. – Eisinger A. – Kurimay T. – Kökönyei Gy. – Kun B. – Paksi B. (2012): A testedzésfüggőség mérése és elterjedtsége Magyarországon: egy normál populációs kutatás eredményei. Előadás a Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlésén: „Test, Lélek, Család, Közösség. A fejlődő pszichiátria határai” Debrecen, 28. p. 32.
 • Berczik K. (2011): Megtisztulás és újjászületés. Az árnyék a keresztény aszkétika és misztika tükrében, Előadás a C. G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület „Trauma, krízis, újjászületés” c. konferenciáján, Budapest
 • Berczik K. (2009): Felkészítés a sportkarrier lezárására és a civil életformára történő átmenetre, In: Szatmári Zoltán (szerk.): Sport, életmód, egészség (535-538. o.), Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Berczik K. – Kiss Zs.: (2005): Félig tele vagy félig üres? Mindennapi torzításaink, Előadás a Magyar Pszichiátriai Társaság XII. Jubileumi Vándorgyűlésén, Budapest, 2005. január 26-29.
 • Berczik K. – Perczel Forintos D. (2004): Emlékezés traumatikus eseményekre, Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlésén, Debrecen, 2004. május 27-29.
 • Perczel Forintos D. – Berczik K. – Szekeres M. (2004): A pszichoterápiás orientáció fejlődése, Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlésén, Debrecen, 2004. május 27-29.
 • Berczik K. – Perczel Forintos D. (2004): Trauma és emlékezés, Előadás a Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlésén, Szeged, 2004. január 28-31.
 • Perczel Forintos D. – Szekeres M. – Berczik K.  (2003): First Experience in Psychotherapy Training and Later Orientation, Paper presented at the XXXIII. Annual Congress of the EABCT, Prague, Czech Republic, 10-13. September 2003
 • Berczik K. (2002): Élsportolók céljainak, személyes törekvéseinek és megküzdési képességeinek vizsgálata az átmenetre és a sportpályafutást követő életszakaszra történő felkészülés tükrében (Előkészületek egy prevenciós programhoz), Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XV. Nagygyűlésén, Szeged, 2002. május 30 – június 2.
 • Lénárt Á. – Berczik K. – Mikolás T. (2001): The Psychological Preparatory and Self-acquiring Group for the Women’s Junior Canoeing National Team; Paper presented at the 10th World Congress of Sport Psychology, Skiathos, Hellas, May 28.-June 2. 2001

Könyvfejezet

 • Perczel-Forintos D. – Berczik K. (2019): A kognitív terápia elméleti háttere, In: Perczel-Forintos D.- Mórotz K. (szerk.): Kognitív viselkedésterápia, Medicina, Budapest, 111-131. o.
 • Berczik, K. – Griffiths, M. D. – Szabó. A. – Kurimay, T. – Urban, R. – Demetrovics, Zs (2014): Exercise Addiction, In: Rosenberg, K. – Feder, L. (szerk.): Behavioral Addictions: Criteria, Evidence and Treatment. New York: Elsevier Applied Science, pp. 317-342.
 • Kurimay, T. – Griffiths, M. D. – Berczik, K. – Demetrovics Zs (2013):  Exercise addiction: The dark side of sports and exercise. In: Baron, D. A. –  Reardon, C. – Baron, S. H. (szerk.): Clinical Sports Psychiatry: An International Perspective. 225 p. Oxford: John Wiley and Sons, Inc. pp. 33-43.
 • Berczik, K. – Griffiths, M. D. – Szabó, A. – Kurimay, T. – Kökönyei, Gy. – Urban, R. – Demetrovics,  Zs. (2014): Exercise addiction – The emergence of a new disorder. Australasian Epidemiologisit 21 (2) pp. 36-40.
 • Lénárt Á. – Berczik K. (2009): Munka a válogatott keretek mellett, In: Szatmári Zoltán (szerk.): Sport, életmód, egészség (519-523. o.), Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Berczik K. (2009): Felkészítés a sportkarrier lezárására és a civil életformára történő átmenetre, In: Szatmári Zoltán (szerk.): Sport, életmód, egészség (535-538. o.), Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Berczik K. (2002): A pozitív pszichológia szemléletmódja, In: Lénárt Ágota (szerk.): Téthelyzetben. Sportpszichológiáról edzőknek és versenyzőknek (29. o.), Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest
 • Lénárt Á. – Berczik K. (2002): Női ifjúsági válogatott kajakozók sportpszichológiai felkészítő és önismereti kiscsoportja, In: Lénárt Ágota (szerk.): Téthelyzetben. Sportpszichológiáról edzőknek és versenyzőknek (97-99. o.), Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest
 • Berczik K. (2002): Csapatsportok, In: Lénárt Ágota (szerk.): Téthelyzetben. Sportpszichológiáról edzőknek és versenyzőknek (113-118. o.), Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest
 • Berczik K. (2002): Felkészítés a sportkarrier lezárására és a „civil életformára” történő átmenetre, In: Lénárt Ágota (szerk.): Téthelyzetben. Sportpszichológiáról edzőknek és versenyzőknek (141-144. o.), Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest

Cikk

 • Berczik, K. – Szabo, A. – Griffiths, M. D. – Kurimay, T. – Kun, B. – Urban, R. – Demetrovics, Zs. (2012): Exercise addiction: symptoms, diagnosis, epidemiology, and etiology. Substance Use and Misuse 47 (4) 403-417.
 • Mónok, K. – Berczik, K. – Urban, R. – Szabó, A. – Griffiths, M. D. – Farkas, J. – Magi, A. – Eisinger, A. – Kurimay, T. – Kökönyei, Gy. – Kun, B. – Paksi, B. – Demetrovics, Zs. (2012): Psychometric properties and concurrent validity of two exercise addiction measures: A population wide study, Psychology of Sport and Exercise, 13 (2012) 739-746
 • Berczik K. – Szabo A. – Griffiths M. D. – Kurimay T. – Kun B. – Urban R. – Demetrovics Zs. (2012): Exercise addiction: symptoms, diagnosis, epidemiology, and etiology, Substance Use & Misuse 47:(4) pp. 403-417.
 • Berczik K. (1998): Nevelőotthonba került gyermekek viszonya családjukhoz, Gyermekvédelem – nevelőközösségek, 2. 9-26. o, FICE Kiadványok, Budapest

Recenzió

 • Berczik K. (2009): Csabai M. – Csörsz I. – Szili K.: A gyógyító kapcsolat élménye, Addiktológia, 2009. VIII. évf. 4. sz., 389-392. o.